Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica

 

El LEAM, Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica, és un grup de recerca expert en tècniques de control de soroll i vibracions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La missió del grup és la investigació i desenvolupament de tècniques que permetin la solució de problemes vibroacústics. Els àmbits de treball es detallen a l’apartat de línies de recerca i tenen com a objectiu obtenir resultats transferibles a l’entorn socioeconòmic.

 

El LEAM és expert en tècniques de control de soroll, tant pel que fa a la recerca bàsica en acústica i vibracions com a la transferència de tecnologia a l'entorn industrial, desenvolupant projectes d’innovació tecnològica destinats a l’aplicació a l’entorn industrial i/o administratiu, i on la transferència de tecnologia entre les parts participants sigui un component important. El risc tecnològic d’alguns dels projectes es comparteix amb l’Empresa i s’aprofita, si és el cas, com a base pel desenvolupament de Tesis Doctorals a realitzar pel personal del Laboratori.

 

Des del LEAM es gestionen ajuts per projectes amb caràcter innovador, tant en l’àmbit Nacional com en l’Internacional, integrant la recerca bàsica i la recerca aplicada, alhora que es realitzen tasques de sensibilització de les empreses vers a la inversió en innovació tecnològica i desenvolupament de projectes d’R+D.

 

El Laboratori està equipat amb instrumentació moderna i portàtil, en la que destaquen equips multicanal d'anàlisi vibroacústic, intensimetria acústica i sonòmetres multifuncionals. Així mateix, disposa també de les últimes eines de càlcul per elements finits i d'impacte ambiental de infrastructures.