Serveis

 
 • Determinació del coeficient d’absorció acústica de materials.
 • Determinació del coeficient de rigidesa dinàmica i esmorteïment de materials elàstics i aïlladors de vibració.
 • Mesures de soroll i vibracions causades per activitats o infraestructures.
 • Realització de mapes acústics i determinació de zones de soroll.
 • Assessorament en el plantejament de plans d’actuació per minorar el soroll urbà.
 • Determinació de la potència acústica segons normes UNE en laboratori o a les instal·lacions del client.
 • Determinació de fonts de soroll en maquinària, vehicles o processos industrials.
 • Anàlisi modal de components o estructures.
 • Estudis de detall amb elements finits i/o de contorn per problemes de soroll i de vibracions d’instal·lacions, infraestructures, maquinària, etc...
 • Predicció de nivells de vibració en edifici causats per noves infraestructures ferroviàries.
 • Caracterització de les propietats mecàniques de terrenys mitjançant la tècnica MASW.
 • Caracterització dinàmica de superestructures ferroviàries.
 • Formació a mida per a empreses i administracions.