Possibilitats de col·laboració

 

Serveis puntuals:

 

El grup de recerca presta serveis que resolen necessitats puntuals de l’empresa o l’administració, com pot ser determinar la potència acústica d’un producte o determinar l’impacte vibroacústic d’una activitat sobre l’entorn. Per a una llista complerta de serveis, seleccioneu aquí.

 

Projecte de desenvolupament:

 

Molts productes estan sotmesos a alguna limitació en la seva emissió vibroacústica i en aquest cas, el LEAM participa com a assessor acústic en el procés de disseny, realitzant models analítics o numèrics del fenomen físic i/o conduint els assajos experimentals que siguin necessaris. Aquest tipus de col·laboració es sol fer mitjançant convenis de recerca amb l’empresa que poden donar lloc a l’obtenció d’ajuts de l’administració o a la reducció d’impostos.

 

Projectes de recerca:

 

Per empreses o administracions interessades en adquirir nous coneixements en el camp vibroacústic pot plantejar-se un projecte de recerca. Es pot treballar mitjançant un conveni de col·laboració o es pot gestionar un consorci per optar a convocatòries d’ajuts d’àmbit estatal o de la UE.

 

Realització de tesis doctorals orientades:

 

Per empreses interessades en aprofundir en algun aspecte relacionat amb acústica o vibracions, existeix la possibilitat de definir una tesi doctoral vinculada a aquest objectiu. Una tesi doctoral té una durada de quatre anys i té com a finalitat afegir coneixement a un camp concret de treball. Aquest enfocament té moltes avantatges:

  • El cost del contracte de doctorat pot ser compartit entre la UPC i l’empresa, reduint significativament el cost total del contracte.
  • L’empresa participa en el procés de selecció del candidat.
  • Un cop finalitzada la tesi, l’empresa pot beneficiar-se d’ajuts per a la contractació del doctor.
  • Accés als recursos del LEAM.