Empreses i administració

 

La voluntat del grup de treball és transferir tecnologia i coneixement al seu entorn socioeconòmic. El LEAM ha participat en nombrosos projectes de recerca i serveis per l’empresa i l’administració.

 

Les possibilitats de col·laboració amb empreses o administracions depenen de l’abast del problema que es pretén abordar, i van des d’un servei puntual fins a projectes de recerca d’àmbit europeu.