Doctorat

 

Al LEAM es poden cursar els estudis de doctorat vinculats al Programa de Doctorat d'Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la UPC. Des del LEAM s’ofereix als estudiants de doctorat la possibilitat de realitzar una tesi doctoral vinculada a qualsevol de les línies de recerca del centre, o bé noves línies de recerca relacionades amb l’acústica i les vibracions en funció del perfil dels nous estudiants de doctorat i les necessitats de transferència tecnològica de les empreses i la societat.

 

Les possibilitats de finançament d’aquests estudis passen per la sol·licitud d’una beca finançada per la UPC o per una altra entitat pública, o bé per la sol·licitud d’una beca co-finançada per una empresa privada (p.ex. SENER, AV Enginyers, Railtech).

 

Contacta amb nosaltres si vols iniciar-te en el món de la recerca a través de la realització d’una tesi doctoral.