Visita a les instal·lacions del CEDEX

 

En el marc del projecte europeu RECYTRACK, una de les tasques és la de trobar ponts de cooperació amb d'altres projectes europeus. En aquest sentit el consorci ha considerat oportú la relació amb el CEDEX (centro de estudios y experimentación de obras públicas), el qual està vinculat a diferents projectes de recerca europeus en el camp de les infraestructures ferroviàries.

El CEDEX té actualment una fantàstica instal·lació per a la caracterització estàtica i dinàmica de superestructures ferroviàries (http://www.cedex.es/castellano/materiales/ensayos.html) en la qual es pretenen realitzar assajos de la manta elastomérica dissenyada en el marc del RECYTRACK, els quals permetran descobrir com es distribueixen els esforços sobre la manta i quines són per tant les característiques dinámiques d'aquesta una vegada ha estat instal·lada. Amb aquesta informació es podrà predir amb molta més precisió les capacitats atenuadores de la manta en un determinat emplaçament de mesura.