Congrés Acusticat

Els propers 28 i 29 d'abril de 2016 tindrà lloc a Fira Sabadell el 1r Congrés Català d'Acústica amb la participació del LEAM com a coorganitzadors. El Congrés està plantejat com un entorn de debat al voltant de 16 reptes i 4 dilemes relacionats amb la problemàtica del soroll.

El congrés està organitzat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, el Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Associació Catalana de Consultors Acústics.

Acusticat compta amb la participació d'entitats públiques, centres de recerca, universitats i empreses privades, tant consultores acústiques com fabricants de maquinari i programari.

La inscripció és gratuita des de la web: http://www.congresacusti.cat.